Welkom bij De Blije Borgh
     
 
 
 
 
Over De Blije Borgh
Over De Blije Borgh
Wonen, Zorg & Diensten
Wonen, Zorg & Diensten
Ontspanning & Ontmoeting
Ontspanning & Ontmoeting
Werken en Leren
Werken en Leren
Van lei naar tablet

Tablet, mobiel en laptop worden steeds vaker aan bewoners gegeven. Vooral met als doel om foto's te kunnen bekijken of met elkaar te kunnen "praten". Voor kinderen en (achter-)kleinkinderen een alledaags gebruiksartikel om te communiceren, de agenda er op bij te houden, bankzaken te regelen, boeken te lezen  en muziek te luisteren. Echter, in de praktijk blijkt het gebruik best spannend; "het lijkt wel een toverdoos!".

Steeds vaker kwamen bewoners met een vraag over hun nieuwe digitale medium; "hoe moet ik het aanzetten, hoe kan ik een foto bekijken?" Soms streeft het geschenk van de tablet zijn doel voorbij: "kinderen belden naar hun vader of moeder om te zeggen dat ze een appje hadden gestuurd, zodat de bewoner ingelicht was en het appje kon bekijken. Maar vooraf bellen over een digitaal bericht streeft zijn doel voorbij.

 tablet2.jpg

Naar aanleiding van deze signalen heeft De Blije Borgh een nieuwe activiteit gestart. Deze activiteit heet "digitale groep" en beoogt de bewoners vertrouwd te maken met de basisvaardigheden van de digitale middelen. In De Blije Borgh gaat het voornamelijk om de tablet, laptop en telefoon. Wekelijks wordt op woensdagmiddag stapsgewijs aandacht besteed aan de basishandelingen zoals het aanzetten van het apparaat, het leren herkennen van de icoontjes, het begrijpen van de digitale taal zoals "mails, apps en facebook". Voor iedereen onder de zeventig jaar zijn dat over het algemeen bekende termen, voor bewoners met een iets hogere leeftijd lijkt het wel Russisch. Zij horen een vreemde taal in hun eigen wereld. Dat geeft soms het gevoel dat je niet meer "van deze wereld bent".

Het concept van de digitale groep is eenvoudig: wekelijkse samenkomst in een ruimte waarin theorie wordt uitgelegd. Eerst theorie, om deze vervolgens in de praktijk te gaan gebruiken. Als de basis goed is gelegd, en woorden hebben een betekenis gekregen, werkt het dadelijk in de praktijk wat makkelijker. Herhaling, groepsdynamiek en een prettige sfeer zijn de dragers van deze groeiende activiteit.

 

 
 
     
 

Realisatie: Lucrasoft