Welkom bij De Blije Borgh
     
 
 
 
 
Over De Blije Borgh
Over De Blije Borgh
Wonen, Zorg & Diensten
Wonen, Zorg & Diensten
Ontspanning & Ontmoeting
Ontspanning & Ontmoeting
Werken en Leren
Werken en Leren
Noodzakelijke maatregelen Corona

Het Corona-virus verspreidt zich steeds verder over ons land en maatregelen worden steeds verder aangescherpt. Vanuit het RIVM wordt geadviseerd om het contact met ouderen boven de 70 jaar en kwetsbare mensen te beperken. Binnen De Blije Borgh en onze locaties wonen en komen deze doelgroepen. Ons uitgangspunt is dat wij hen zo goed als mogelijk willen beschermen tegen het Corona-virus.
Daarom nemen wij als De Blije Borgh, vanaf donderdag 19 maart (morgen!) tot en met (in elk geval!) dinsdag 14 april, de volgende maatregelen:

Bezoek
Om onze bewoners en cliënten zo goed als mogelijk te beschermen en het Corona-virus zo lang als mogelijk buiten De Blije Borgh en onze locaties te houden, is bezoek in ieder geval tot en met dinsdag 14 april 2020 níet mogelijk.
Ook willen wij niet dat onze bewoners en cliënten in deze periode buiten onze locaties bij mensen op bezoek gaan. Daarnaast willen wij ook geen samenkomsten.
Dit houdt het volgende in:
Er is géén bezoek mogelijk, tenzij er zwaarwegende en zorginhoudelijke afwegingen zijn om hier vanaf te wijken én de manager van de afdeling hiervoor toestemming geeft.
In dat geval mag 1 naaste van de bewoner op bezoek komen. Bezoek vindt dan alleen plaats in het eigen appartement/kamer van de bewoner.

Bij terminale bewoners wordt een zeer beperkt aantal bezoekers toegelaten.

Opbaren van overleden bewoners wordt in deze periode binnen onze locaties niet toegestaan. Dit vanwege zo min mogelijk bezoek.

Er zal een manier gezocht worden om familieleden op gezette tijden op de hoogte te houden over hoe het met hun naaste gaat. Uiteraard zal de zorgprofessional, buiten deze tijden, contact opnemen met naasten, wanneer er een situatie voordoet waarbij dat nodig is.

We zijn ons ervan bewust dat er praktische zaken door deze maatregelen in het gedrang kunnen komen. Hiervoor zullen wij op elke locatie een oplossing zoeken.
Hierbij de eerste twee voor hoofdlocatie De Blije Borgh:

Doet u voor een bewoner of cliënt de was, dan kan deze schoon bij de wasserette van De Blije Borgh worden afgeleverd. Hier kan ook de vuile was worden opgehaald.

Verzorgt u boodschappen of de post voor een bewoner of cliënt, dan kunt u dit afgeven bij de receptie van De Blije Borgh.

Activiteiten
Alle activiteiten in groepsverband worden afgelast, inclusief kerkdiensten en weeksluitingen.
Een alternatief activiteitenprogramma, zonder samenkomsten, wordt op dit moment vormgegeven door ons team welzijn. Dit ter voorkoming van eenzaamheid!

Dienstverlening door derden
Alle diensten, die door externen geboden worden, zoals de pedicure, MondZorgPlus e.d. worden op dit moment niet uitgevoerd.
De kapper in De Blije Borgh blijft op dit moment alleen nog open voor onze bewoners en cliënten van de Alewijnsflat.
Het winkeltje in De Blije Borgh blijft beperkt open voor interne klanten. Bij de winkel worden de openingstijden vermeld.

Organisatie Syndion is voorlopig afwezig in De Blije Borgh.

Verder worden alleen onvermijdelijke behandelingen, die bij uitstel gezondheidsgevaar opleveren, verricht.

Restaurants
Het restaurant in De Blije Borgh, met uitzondering van onze cliënten vanuit de Alewijnsflat voor het gebruik van een maaltijd, wordt gesloten voor externe bezoekers.
Ook restaurant Wielstaete gaat dicht. Voor de mensen die elke dag in Wielstaete eten, onderzoeken wij op dit moment de mogelijkheden om de maaltijd aan huis te bezorgen. 

Onze bewoners krijgen de maaltijd geserveerd op de afdeling.

Ontmoetingscentra
Ontmoetingscentrum Sophiastaete gaat dicht.
Ontmoetingscentrum Emmastaete blijft voorlopig alleen nog open voor de cliënten van Emmastaete voor het gebruiken van de maaltijd.

Dagverzorging/Dagbehandeling
Tot en met dinsdag 14 april is ook onze Dagverzorging/Dagbehandeling binnen De Blije Borgh, Sophiastaete en Sandelingenstaete gesloten. Medewerkers van de Dagverzorging/Dagbehandeling zullen spoedig contact zoeken met mantelzorgers om zaken af te stemmen en om te kijken wat er in de thuissituatie noodzakelijk is.

Wat kan wel?
Telefonisch contact tussen de bewoner/cliënt en zijn/haar naaste.
Skype, Face-timen of videobellen met eigen telefoon of tablet van de bewoner.
Activiteiten door de aangewezen vrijwilliger of door de medewerker in de huiskamer, eigen kamer of appartement van de bewoner of cliënt.
Een kaartje sturen! Wij zullen ervoor zorgen dat deze op de juiste plek terechtkomt.

Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de eerst verantwoordelijk verzorgende.

Wij beseffen dat de beschreven maatregelen ontzettend veel impact hebben. Wij hopen spoedig positievere berichten met u te kunnen communiceren.

Tot zover..
Zorg goed voor uw gezondheid, dan zorgen wij voor uw dierbare naasten!

 

 
 
     
 

Realisatie: Lucrasoft