Welkom bij De Blije Borgh
     
 
 
 
 
Over De Blije Borgh
Over De Blije Borgh
Wonen, Zorg & Diensten
Wonen, Zorg & Diensten
Ontspanning & Ontmoeting
Ontspanning & Ontmoeting
Werken en Leren
Werken en Leren
Wonen

Welke woonvraag heeft u?
Ieder mens is anders en ontwikkelt bij het ouder worden eigen wensen en behoeften. Zo ook op het gebied van Wonen. Mogelijk vindt u het fijn om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, met behulp van de nodige ondersteuning en mogelijke huisaanpassingen. Ook kan het zijn dat u liever in een appartement gaat wonen, waar zorg en ondersteuning dicht in de buurt is en waar veel mogelijkheden zijn om andere mensen te ontmoeten. Neemt uw zorgvraag (tijdelijk) toe, dan bent u misschien juist gebaat bij het wonen in een zorgcentrum, waar u intensieve zorg en verpleging kan worden geboden.

De Blije Borgh kan u helpen bij het zoeken van de passende woonvorm in combinatie met uw zorgvraag. Indien u niet thuis wilt of kunt blijven, is mogelijk een woning in één van onze locaties een optie.

Thuis wonen
Woont u zelfstandig in uw eigen huis in de wijk? Ook daar kunt u allerlei services en zorg- en dienstverlening van De Blije Borgh krijgen. We komen u helpen met onder andere uw medicijnen, bij het aankleden, bij het schoonmaken van uw huis. Ook kunt u bij onze Dagverzorging of Dagbehandeling terecht voor invulling van uw dag of kunt u bijvoorbeeld komen schilderen in één van onze Ontmoetingscentra. Op basis van uw hulpvraag kijken we hoe wij daar invulling aan kunnen geven. Met name de opvang in onze Ontmoetingscentra is ook gericht op het ontlasten van uw partner of familielid. U kunt bijvoorbeeld ook samen komen of samen bij ons komen eten.

Wonen in één van onze locaties
U kunt ook overwegen om te gaan wonen in een appartement in één van onze locaties, te weten Emmastaete, Alewijnsflat en Sophiastaete. In alle drie de locaties huurt u uw woning van de woningcorporatie (Woonkracht 10 of Rhiant) en krijgt u zorg en diensten door De Blije Borgh geleverd. De woningen zijn allemaal aangepast (geen drempels, beschikbaarheid personenalarmering, enzovoort) en alle zorg- en dienstverlening is bij u in de buurt.

Wonen in hoofdlocatie De Blije Borgh
Lukt het u echt niet meer om zelfstandig te blijven wonen, dan kunt u terecht in De Blije Borgh. Hier woont u beschermd en krijgt u alle Verzorging, Verpleging en Begeleiding die u nodig heeft.

Ook kunt u daarvoor terecht in onze kleinschalige woonvormen. Dit zijn vier woongroepen van 6 mensen per groep, gevestigd in Sophiastaete. Doel van deze manier van wonen is om u betrokken te houden bij het reilen en zeilen van de dag. Gezamenlijk boodschappen doen, koken, (af)wassen behoren o.a. tot de dagelijkse bezigheden.  

Wlz, Wmo, Zvw & Aanvullende diensten
U kunt hier meer lezen over welke voorzieningen door De Blije Borgh worden verstrekt op grond van de Wlz, Wmo, en Zvw en voor welke diensten en middelen u zelf een bijdrage in de kosten betaalt. 

Meer informatie?
Voor meer informatie en advies over Wonen of hulp bij het aanvragen van een indicatie, kunt u contact opnemen met onze Cliëntenservice.


 
 
     
 

Realisatie: Lucrasoft