Welkom bij De Blije Borgh
     
 
 
 
 
Over De Blije Borgh
Over De Blije Borgh
Wonen, Zorg & Diensten
Wonen, Zorg & Diensten
Ontspanning & Ontmoeting
Ontspanning & Ontmoeting
Werken en Leren
Werken en Leren
Stichting Vrienden van DBB

Stichting ‘Vrienden van De Blije Borgh’ is speciaal in het leven geroepen om bewoners, familie van bewoners en andere relaties van De Blije Borgh in de gelegenheid te stellen om onze organisatie financieel te steunen.

Bent u tevreden over onze zorg, onze medewerkers en wilt u onze stichting steunen dan zijn uw giften welkom.

Er zijn verschillende mogelijkheden om onze stichting te steunen:

  • Eenmalige schenkingen
  • Structurele schenkingen - middels een machtiging
  • Legaten - U kunt De Blije Borgh ook laten delen in uw erfenis door een legaat na te laten

Onder voorwaarden kunt u uw schenkingen belastingvrij doen.

Stichting ‘Vrienden van De Blije Borgh’ is speciaal opgericht, zodat u op veilige wijze kunt bijdragen aan het welzijn van onze bewoners en medewerkers. De stichting kent een eigen bestuur. Het bestuur bepaalt met elkaar jaarlijks wat er met uw schenking gedaan wordt.

Wij besteden uw giften voor zaken die niet uit de reguliere fondsen bekostigd kunnen worden en waarmee wij het wonen en werken voor bewoners en medewerkers aangenamer kunnen maken.

Uw steun is dan ook van harte welkom!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Stichting ‘Vrienden van De Blije Borgh’ via telefoonnummer 078-681 33 55.

Wilt u een gift of donatie overmaken dan kunt u dit doen ten name van Stichting Vrienden van De Blije Borgh, rekeningnummer: NL02 RABO 0161 0845 24 te Hendrik-Ido-Ambacht.

Mede namens onze bewoners en medewerkers onze hartelijke dank voor uw steun!

 
 
     
 

Realisatie: Lucrasoft