Welkom bij De Blije Borgh
     
 
 
 
 
Over De Blije Borgh
Over De Blije Borgh
Wonen, Zorg & Diensten
Wonen, Zorg & Diensten
Ontspanning & Ontmoeting
Ontspanning & Ontmoeting
Werken en Leren
Werken en Leren
Cliëntenservice

Tel icn_phone.png (078) 6 81 10 10
Mail icn_email.png clientenservice@deblijeborgh.nl

Wat doet onze Cliëntenservice?
Heeft u een vraag over Wonen, Zorg en/of Diensten? Wilt u graag persoonlijk contact? Stuurt u dan een email naar clientenservice@deblijeborgh.nl of bel op 078- 6811010 met onze Cliëntenservice. Onze Cliëntenservice kijkt met u naar uw (zorg)vraag en inventariseert wat de mogelijkheden voor u zijn. Op basis daarvan krijgt u advies en wordt, zo nodig, een passend aanbod georganiseerd. Indien nodig bemiddelt onze Cliëntenservice ook tussen u en verschillende instanties.

Hoe doet onze Cliëntenservice dat?
De medewerkers van onze Cliëntenservice zijn professioneel, gemotiveerd en creatief om samen met u te zoeken naar de zorg die aansluit op uw behoeften en wensen. Zij streven er naar dat u zoveel mogelijk uw eigen regie in handen blijft houden. Onze Cliëntenservice begeleidt u gedurende het gehele traject, van aanmelding tot levering van zorg. Ook daarna, wanneer uw situatie is veranderd of als u nog vragen heeft, kunt u altijd bij onze Cliëntenservice terecht. 

Welk stappen doorloopt u?
Tijdens het eerste contact geeft de medewerker Cliëntenservice u informatie en advies. Indien dit niet voldoende is, wordt er met u een afspraak gemaakt. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt dan ingeschat of, en zo ja welke, indicatie u nodig heeft en of er gericht onderzoek nodig is. 
Een Wlz (Wet langdurige zorg)-indicatie wordt aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Verpleging en verzorging thuis, ook wel Wijkverpleging, is opgenomen in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De wijkverpleegkundige van De Blije Borgh zal u hiervoor, indien nodig, indiceren. Voorzieningen vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), zoals bijvoorbeeld Begeleiding, Dagopvang en Huishoudelijke Hulp, kunt u aanvragen via het Informatie- en Inlooppunt SOPHIA van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Wanneer kunt u contact opnemen met onze Cliëntenservice?
Onze Cliëntenservice is toegankelijk voor iedereen, die een vraag heeft op het gebied van Wonen, Zorg en Diensten. Dus heeft u een (zorg)vraag, wilt u persoonlijk advies of kent u iemand in uw omgeving die (zorg)vragen heeft of persoonlijk advies wil? Neem dan contact op met onze Cliëntenservice en wij helpen u graag verder!

Waar kunt u onze Cliëntenservice vinden?
Onze Cliëntenservice is altijd bereikbaar per mail. Telefonisch zijn onze medewerkers van de Cliëntenservice bereikbaar op de volgende tijden:

maandag  09.00 - 16.00 uur
dinsdag 09.00 - 12.30 uur
woensdag 09.00 - 12.30 uur
donderdag 09.00 - 16.00 uur
vrijdag 09.00 - 12.30 uur

Op de overige tijden wordt u doorverbonden met één van onze medewerkers van de Receptie.

 
 
     
 

Realisatie: Lucrasoft