Welkom bij De Blije Borgh
     
 
 
 
 
Over De Blije Borgh
Over De Blije Borgh
Wonen, Zorg & Diensten
Wonen, Zorg & Diensten
Ontspanning & Ontmoeting
Ontspanning & Ontmoeting
Werken en Leren
Werken en Leren
Algemeen

De Blije Borgh is door een drietal kerken in 1968 opgericht als bejaardenhuis. Een huis voor oudere inwoners van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en omstreken, waarin zorg werd geboden. Sinds die opening is De Blije Borgh enorm gegroeid. Die groei leidde in 2004 tot de nieuwbouw van onze huidige hoofdlocatie aan de Gerard Alewijnsstraat. Hier wordt Huishoudelijke verzorging, Persoonlijke verzorging, Verpleging, Begeleiding, Behandeling en Verblijf geboden.

In de tussentijd is De Blije Borgh blijven groeien. Wij zijn geen gewoon ‘huis’ meer, maar een echte dienstverleningsorganisatie, met meerdere locaties, die aan al uw wensen voldoet.

Kwaliteit en klanttevredenheid
U zoekt een goede kwaliteit van zorg? Wij willen u die graag bieden. Daarom is De Blije Borgh HKZ-gecertificeerd. HKZ is een methode waarin staat beschreven waar het kwaliteitsmanagementsysteem van een zorgorganisatie aan moet voldoen. Kortom, welke kwaliteit wij moeten leveren en hoe we ervoor zorgen dat die kwaliteit behouden blijft. Elk jaar wordt er door een extern bureau bekeken of wij aan alle eisen voldoen.

Ook wordt eens per twee jaar een organisatiebreed klanttevredenheidsonderzoek gehouden door een extern bureau. Het meest recente heeft in 2017 plaatsgevonden. Hieruit bleek dat de cliënten zeer tevreden zijn over de zorg en dienstverlening van De Blije Borgh en hier zijn we heel erg blij mee!
Wilt u nu direct uw waardering over onze organisatie geven? Dan kan dat op de website Zorgkaart Nederland.

Cliëntenraad

Onze cliëntenraad behartigt uw belangen. Haar taak is het beoordelen van de concrete effecten van het beleid op uw welzijn. Hierbij kunt u denken aan onder andere het effect van de zorg die we verlenen, van onze dienstverlening en van het algemene leefklimaat binnen onze organisatie.

Ondernemingsraad
Onze ondernemingsraad heeft de taak om ervoor te zorgen dat de CAO goed wordt uitgevoerd en nageleefd. Onze OR-leden voorkomen dat er meningsverschillen ontstaan tussen de werknemer(s) en werkgever en dat er door onze medewerkers met plezier en deskundigheid kan worden gewerkt onder goede arbeidsomstandigheden.

Samenwerkingspartners
Wij zijn de grootste aanbieder van ouderenzorg in Hendrik-Ido-Ambacht. We werken nauw samen met de verschillende partijen in onze gemeente, zoals de BBV, gemeente, woningbouwcorporaties (Rhiant en Woonkracht 10) en andere zorgaanbieders. Ook is er samenwerking met organisaties in Zwijndrecht en met de overige aanbieders in de Drechtsteden. Al deze vormen van samenwerking moeten uiteindelijk leiden tot een voortdurende verbetering van de zorg- en dienstverlening, realisatie van meerwaarde voor de samenleving en samenhang in de regio.

Publieke verslaglegging
Zorginstellingen moeten elk jaar verantwoording afleggen over de prestaties op het terrein van zorg- en dienstverlening en ondersteuning. Klikt u hier om ons jaarverslag in te kunnen kijken.

 
 
     
 

Realisatie: Lucrasoft